AJANKOHTAISTA

Konsertit

Oopperaa tutuksi -konserttisarjassa on syksyn 2022 aikana yhteensä neljä konserttia. Konserttisarjassa Operaatio! ry:n laulajat ja pianisti Tiina Laitila esittävät ooppera-aarioita ja -duettoja sekä kertovat niiden tarinoita. Kaikkiin konsertteihin on vapaa pääsy. Konsertit toteutetaan Helsingin kaupungin tuella.

Sarjan viimeinen konsertti on lauantaina 5.11. klo 15 Alppilan kirkossa, Kotkankatu 5.

Ensimmäiset sarjan konserteista olivat Keskustakirjasto Oodin Maijansalissa lauantaina 27.8.. Molemmat konsertit olivat avoimia kaikille. Aiempaan konserttiin oli kutsuttu yhdistyksen tavoitteen mukaisesti kuulijoita Helsingin kaupungin sote-palveluiden asiakkaista. Konserttisarja jatkui Kampin palvelukeskuksen salissa 31.8.

Yhdistys

Oopperayhdistys Operaatio! ry (aiemmin OperArte ry) on helsinkiläinen yhdistys, joka perustettiin keväällä 2014. Operaatio! järjestää oopperaesityksiä, konsertteja, koulutustilaisuuksia sekä erilaisia oopperaan liittyviä tapahtumia. Lue tulevista konserteista ja esityksistä täältä.

Yhdistys on tuottanut aiemmin Puccinin oop­pe­ran Suor Angelica (2014) Kina­porin palve­lu­keskuksen sa­liin sekä kon­serttisarjat Voci di prima­vera (2016) ja Rak­kaut­ta ja kuole­maa – 100 vuotta oopperaa Suo­mes­sa (2017), ja esiintynyt Mental Health Art Weekin tapahtu­missa. Yhteistyötä tavoittelemansa laajemman ooppera­ylei­sön saavuttamiseksi yhdistys on teh­nyt Suomen Mielen­terveysseuran, Helsingin Klubi­ta­lon sekä Helsingin kaupungin psykiatrian kuntou­tuksen ja työllisuus­palvelujen/TE-toimiston kanssa. Yhdistyksen viimeisin oopperatuotanto on Carmen suviyössä Kanneltalossa (2019), yhteistyössä Kanneltalon kanssa.

Yhdistyksen tarkoituksena on tuottaa oopperaesityksiä ja laulumusiikkiin liittyviä tapahtumia sekä tavoittaa niillä sellaista yleisöä, joka ei niistä muuten pääsisi osalliseksi, tuoda oopperaa taidemuotona lähemmäksi ihmistä, koota oopperasta kiinnostuneita ihmisiä yhteiseen toimintaan ja monipuolistaa oopperatarjontaa.

Yhdistyksen tapahtumat on tehty rakkaudesta lajiin, ihan itse ja käsi­työ­nä, ja ne ovat mitä suurimmassa määrin kaikkien teki­jöi­den­sä yhteenlasketun taidon, halun ja asen­teen summa.

Yhdistykseen voi liittyä sekä varsinaiseksi jäseneksi että kannatusjäseneksi. Tervetuloa mukaan toimintaan! Ota yhteyttä tällä lomakkeella tai sähköpostitse.